ร่วมลงนามถวายพระพร
๕ ธันวามหาราช
 
   
พลตำรวจตรี ชฎิล พรหมไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔
(ภาพกิจกรรม)
  โครงการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศล
๕ ธันวามหาราชา
(รวมภาพ)
 
       
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธปืนให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔
(ภาพกิจกรรม)
 
 

ชายทอดตลาดรถจักรยานยนต์
(สภ.บางม่วง)

ขายทอดตลาดคุรุภัณฑ
์ (ภ.จว.นครสวรรค์)

พลตำรวจตรี ชฏิล พรหมไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมข้าราชการตำรวจ และประชาชนร่วมกันรณรงค์ขับรถปลอดภัย และแนะนำเส้นทาง ประตูสู่ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔
(ภาพกิจกรรม)
   
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมไร่ - นา - บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ได้รับความเสียหาย
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชน โดยมอบหมายให้ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ณ อำเภอชุมแสง เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔
(ภาพกิจกรรม)
โครงการอบรมรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ถึง ๔ มิ.ย. ๒๕๕๔ (ภาพกิจกรรม)
 
     
พลตำรวจตรี ชฏิล พรหมไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมพิธีโครงการบรรพชาสามเณรลาซาลโชติรวีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑๐๙ รูป รุ่นที่ ๑๒
ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๘ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
(ภาพกิจกรรม)
   

พล.ต.ต.ชฎิล พรหมไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
ได้จัดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มสมรรถนะการใช้อาวุธปืน
และการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.นครสวรรค์
ณ สนามยิงปืนเขาเขียวนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

ภาพกิจกรรม

 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ สนามกีฬา ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
(ภาพกิจกรรม)
 
   
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
จัดโครงการ สภากาแฟ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้พบปะ พูดคุย ตลอดจนหารือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ
โดยมี พล.ต.ต.ชฎิล พรหมไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
พร้อม รอง ผบก.ฯ และข้าราชการตำรวจสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ ณ ลานสนามหญ้าบ้านพัก
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ภาพกิจกรรม
   
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์จัดงานวันเด็ก
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กเยาวชนในการก้าวสู่สังคมไทยที่ดี
โดยมี พล.ต.ต.ชฎิล พรหมไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวคำขวัญให้กำลังใจแก่เด็กเยาวชน (ภาพกิจกรรม)
   
สภากาแฟตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
       
ประมูลขายทอดตลาด อาคารที่ทำการ สภ.ชุมแสง - สภ.หนองกรด - สภ.บางประมุง - สภ.ตะคร้อ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ (รวมภาพ)
ขายทอดตลาดบัานพัก และอาคารประชุม ของสถานีตำรวจภูธรชุมแสง รายละเอียด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 
รับฟังความคิดเห็น แนะนำ ติชม
webmaster e-mail t-6220@hotmail.com